راکت فضایى کاوش 2 با موفقیت به فضا پرتاب شد و با انجام ماموریت خود دقایقى بعد با چتر مخصوص به زمین بازگشت. این راکت در جهت تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه راهبردى فضایى جمهورى اسلامى ایران و به منظور ایجاد بستر توسعه علمى و فناورى در حوزه فضا به همت متخصصین و کارشناسان پژوهشگاه هوافضا آزمایش شد. پرتاب راکت کاوش با اهداف ثبت و ارسال صحیح داده هاى محیطی، ارسال صحیح و به موقع فرامین جدایش موتور و محموله و عملکرد صحیح سیستم بازیابى صورت پذیرفت که نتایج حاصله در طول مدت حضور در فضا با اهداف مورد نظر منطبق بود. راکت کاوش 2 داراى سه بخش عمده شامل مجموعه حامل، مجموعه آزمایشگاه فضایى و مجموعه بازیابى است. جایگاه ویژه پروژه راکت هاى کاوش در میان پروژه ها و سیستم هاى فضایى کشورهاى مختلف موجب شده هم اکنون نیز با گذشت حدود 50 سال از ساخت و پرتاب نخستین راکت کاوش کشورهاى صاحب تکنولوژى فضایی، هر ساله تعداد زیادى از این راکت ها را به منظور توسعه علوم و فناورى به فضا پرتاب  کنند. دستیابى به مجموعه آزمایشگاه فضایى براى داده پردازى از فضاى جو، تست زیر سیستم هاى فضایى و دستیابى به سیستم بازیابى تجربه کار گروهى محققان دانشگاهى در یک پروژه علمى فناوری، از دستاوردهاى پرتاب راکت کاوش 2 بشمار مى رود. با توجه به مهمترین دستاورد این پروژه یعنى بازگشت محموله مورد نظر  و فرود سالم آن بر روى زمین که نخستین بار در کشور صورت مى پذیرد، این موفقیت موجب افزایش غرور ملی، اعتماد به نفس و امید به آینده فضایى مى شود.

دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X