براى اولین بار در کشور یک فرهنگى آملى موفق شد ماشین هاى کشاورزى را گازسوز کند. «محمدرضا باقری» سازنده و مخترع این دستگاه گفت: یک مخزن 11 کیلویى گاز مایع قادر است سوخت 15 روز ماشین آلات کشاورزى رافراهم کند در حالى که سوخت نفت یا بنزین مورد نیاز این ماشین آلات 20 لیتر در 24 ساعت است. وى افزود: دستگاه گازسوز طراحى شده مشکلات شمع و پلاتین موتورهاى نفتى یا بنزینى را ندارد.این فرهنگى مخترع هزینه بالاى موتورهاى کشاورزى نفت سوز و بنزین سوز را یادآور شد و افزود: این دستگاه با تلاش 6 ماهه طراحى و به مرحله تولید رسید
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X