رئیس سازمان انرژى اتمى کشورمان با اشاره به فعال بودن بیش از 5 هزار سانتریفیوژ در نطنز اعلام کرد که تا 5 سال آینده این میزان به 50 هزار سانتریفیوژ خواهد رسید. به گزارش ایرنا مهندس «رضا آقازاده» دیروز پس از بازدید از نمایشگاه تخصصى دستاوردهاى صنعت هسته اى در جمع خبرنگاران در این باره گفت: در مرکز غنى سازى نطنز از پنج هزار سانتریفیوژ در حال کار عبور کرده ایم و برنامه توسعه آن در دستور کار ما هست. آقازاده در پاسخ به این سؤال که آیا ایران تعلیق غنى سازى را خواهد پذیرفت، تأکید کرد: تعلیق در قاموس و فرهنگ ایران اصلاً معنى نشده است و چنین چیزى وجود ندارد. زمان راه اندازى نیروگاه بوشهر آقازاده درباره نیروگاه اتمى بوشهر نیز با توجه به مشکلاتى که روس ها دارند و قول هایى که براى جبران تأخیرات داده اند، گفت: امیدوار هستیم اگر روس ها بدقولى نکنند، امسال سوخت گذارى نیروگاه آغاز شود. وى تصریح کرد: امیدوار هستیم سال 1388 بهره بردارى از برق هسته اى نیروگاه بوشهر آغاز شود. رئیس سازمان انرژى اتمى ایران تأکید کرد: مهمترین موضوع در رابطه با نیروگاه بوشهر، سوخت گذارى آن است. وقتى سوخت در داخل راکتور قرار گرفت، طبیعتاً یک روال طبیعى و زمانبندى خاص خودش را دارد که به مرحله تولید برق برسد که این امر در دو فاز اتفاق مى افتد. آقازاده توضیح داد: در فاز اول، 500 مگاوات برق هسته اى تولید مى شود و در فاز دوم با فاصله دو سه ماهه اى به یک هزار مگاوات مى رسد. رئیس سازمان انرژى اتمى تصریح کرد: تلاش ما این است که تابستان آینده فاز اول تولید برق هسته اى را داشته باشیم. راکتور اراک با سرعت به کار خود ادامه مى دهد آقازاده در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا مبنى بر اینکه پیشرفت پروژه اراک و نیز کارخانه اف.ام.پى در چه مرحله اى قرار دارد، گفت: در اراک پروژه تولید آب سنگین، تولید بیش از ظرفیت خود را تجربه مى کند و رآکتور 40 مگاواتى نیز از پیشرفت خوبى برخوردار است. وى همچنین تصریح کرد: تأسیسات فرآورى اورانیوم اصفهان (UCF) نیز تولید بالاتر از ظرفیت خود را تجربه کرده است. شرایط براى پذیرش پروتکل مهیا نیست رئیس سازمان انرژى اتمى در پاسخ به سؤالى درباره نشست فصلى شوراى حکام آژانس و نیز گزارش اخیر «محمد البرادعی» مدیر کل آژانس گفت: در رابطه با گزارش آقاى البرادعى باید تفکیک قائل شویم که یکى در رابطه با همکارى هاى روتین ما با آژانس در قالب مقررات ان.پی.تى است. آقازاده تأکید کرد: در گزارش البرادعى به هیچ نکته اى منفى مبنى بر اینکه ما در روابطمان باآژانس از نظر نظارت بر فعالیت هاى جارى داشته باشیم، اشاره نشده است. وى تصریح کرد: چه در رابطه با فعالیت هاى جارى و چه مطالعات ادعایى آنها توقعاتى فراتر از آنچه که با ما توافق کرده اند، دارند. بطور مثال آقاى البرادعى در گزارشش متوقع است که ما پروتکل الحاقى را اجرا کنیم که این مسیر خودش را دارد. آقازاده اضافه کرد: کشورى که در شوراى امنیت است و تحریم و تهدیدات متعددى مى شود، طبعاً براى اجراى پروتکل الحاقى باید شرایط سیاسى لازم آن فراهم شود. موضع مطالعات ادعایى از نظر ما مختومه است رئیس سازمان انرژى اتمى گفت: در رابطه با مطالعات ادعایی، آنچه در مدالیتى بین آقاى لاریجانى و البرادعى امضا شده بود، انجام شده است و در رابطه با مطالعات ادعایی، گزارشات و اطلاعاتى که آژانس داد و پاسخ هایى که ما دادیم، این پروسه تمام شده است. منتهى اعضاى شوراى حکام و آژانس توقعات بالاتر از مدالیتى دارند و طبیعى است که اگر این بخواهد اتفاق بیفتد مسیر جداگانه اى را مى طلبد. آقازاده تأکید کرد: کارى که باید ما در رابطه با مطالعات ادعایى انجام مى دادیم، تحقق یافته است. بنابراین به همین دلیل است که ما در پاسخ به آژانس مى گوییم شما باید مطالعات ادعایى را ببندید و اگر موضوعى وجود داشته باشد باید به روال طبیعى خودش بیفتد. 
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X