نماینده دائم ایران در آژانس بین المللى انرژى اتمى در نامه اى به البرادعى نسبت به شیوه برخورد آژانس با اطلاعات محرمانه کشورها به طور جدى ابراز نگرانى کرد. به گزارش خبرگزارى ها، «على اصغر سلطانیه»  در این نامه با اشاره به مطالبى که اخیراً در نشریه آمریکایى «نیویورک تایمز» منتشر شده و «حاوى اطلاعات محرمانه اى درباره بعضى اسناد جعلى در اختیار آژانس است»، آورده است: «براى ایران مشخص نیست که چگونه  این اطلاعات از آژانس نشت کرده است. نشت اطلاعات محرمانه و دیگر اطلاعات حساس از آژانس، موجب بى اعتمادى کشورهاى عضو به این نهاد حساس بین المللى خواهد شد.» در این نامه «جمهورى اسلامى ایران نسبت به نشت اطلاعات محرمانه آژانس به تلویزیون ها، روزنامه ها و سایر رسانه  ها ابراز نگرانى جدى کرده است و این اقدام را نقض مقررات اساسنامه و موافقت نامه پادمان آژانس خوانده و از البرادعى خواسته است، کذب بودن انتساب مطالب یاد شده به ایران را رسماً اعلام کند.» در نامه نماینده کشورمان در آژانس بین المللى انرژى اتمى به محمد البرادعى همچنین با یادآورى سوابق تذکر  ایران به آژانس درخصوص نشت اطلاعات محرمانه بار دیگر خواسته شده است تا اقدامات قوی، موثر و محکم براى جلوگیرى از تکرار این مساله به عمل آورده شود. وى در عین حال مجدداً  موضع جمهورى اسلامى ایران را مبنى بر «کذب و جعلى بودن اطلاعات مندرج در اسناد مذکور»  باطلاع محمد البرادعى رسانده و به وى یادآور شده است:«آژانس تاکنون از تحویل اسناد برخلاف مدالیتى توافق شده میان ایران و آژانس سرباز زده است». سلطانیه همچنین با یادآوری  پایبندى کامل ایران به تعهدات خود تحت موافقتنامه  پادمان و اساسنامه آژانس تاکید کرده است: جمهورى اسلامى ایران  در 6 سال گذشته حتى فراتر از تعهدات اساسنامه اى خود عمل کرده و همکارى کامل ایران با آژانس منجر به حل همه 6 موضوع باقیمانده گردید. آغاز به کار نشست فصلى شوراى حکام نشست پایانى شوراى حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى در سال جارى از امروز آغاز به کار مى کند. در نشست زمستانى شوراى حکام قرار است براى اولین بار موضوع فعالیت هاى هسته اى سوریه مورد بحث و بررسى قرار گیرد. «محمد البرادعی»، مدیرکل آژانس بین المللى انرژى اتمى 29 آبان (19 نوامبر) علاوه بر گزارش ایران، گزارش خود درباره فعالیت هاى هسته اى سوریه را منتشر کرد. در گزارش سوریه اشاره شده است که در نمونه هاى گرفته شده از خاک منطقه سایت الکبار، میزان قابل توجهى از ذرات اورانیوم طبیعى که به صورت شیمیایى فرآورى شده اند، یافت شده است. هم چنین در این گزارش به اظهارات طرف سورى مبنى بر این که ذرات اورانیوم یافته شده در نمونه خاک منطقه به موشک هاى اسرائیلى که این منطقه را هدف قرار داده، مربوط مى شود و نیز این که نمونه هاى آژانس حاوى تعداد محدودى از این ذرات بوده، اشاره شده است.
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X