یک بنیاد خیریه اسلامی در آمریکا و ٥ نفر از مدیران آن به تامین منابع مالی گروه حماس متهم شده اند که در آمریکا یک گروه تروریستی محسوب می شود. به گزارش بی بی سی اعضای هیئت منصفه پس از ٨ روز بررسی مجدد پرونده این بنیاد که «بنیاد امداد و توسعه سرزمین مقدس» نام دارد و مقر آن در تگزاس واقع است، حکم گناهکار را برای متهمان صادر کردند. این بنیاد که زمانی بزرگ ترین بنیاد خیریه اسلامی درآمریکا بود، متهم بود که بیش از ١٢ میلیون دلار به عنوان حمایت از حماس پرداخته است.


دسته ها :
چهارشنبه ششم 9 1387
X