بشار اسد در دیدار با سمیر قنطار، مدال شایستگی سوریه را با هدف تقدیر از تاریخ مبارزات مقاومت ملی قنطار به وی تقدیم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری سوریه، بشار اسد رئیس جمهور سوریه، در دیدار با سمیر قنطار قدیمی ترین اسیر لبنانی اظهار داشت: او تنها بزرگ اسرا محسوب نمی شود، بلکه بزرگ تمامی آزاده خواهان و انسان های شرافتمند نیز محسوب می شود. اسد تاکید کرد: مقاومت قنطار و پایبندی او به حقوق کشورهای عربی به رغم تمامی اقداماتی که با آن روبه رو شد، او را به سمبل مبارزه و آزادگی در جهان عرب و کل دنیا تبدیل کرد.

قنطار نیز ضمن تقدیر از رئیس جمهور سوریه نسبت به اهدای مدال شایستگی سوریه به وی ابراز افتخار کرد.


دسته ها :
چهارشنبه ششم 9 1387
X