" آسوشیتدپرس- محافظه کاران ایران خواستار رد توافق نامه امنیتی آمریکا وعراق توسط مقام های عراقی هستند.

" آسوشیتدپرس- یک مقام آمریکایی از ایران خواست از فرصتی که برای تحول در پرونده هسته ای ایران پیش آمده، استفاده کند.

" هرالدتریبیون بین المللی- اروپا منتظر واکنش اوباما در قبال پرونده هسته ای ایران است.

" تایمزمالی- ایران ذخایر اورانیوم خود را افزایش داد.


دسته ها :
چهارشنبه ششم 9 1387
X