آموزش زوج های جوان، میانگین طلاق در ازدواج های تحت پوشش کمیته امداد را به زیر یک درصد رسانده است.
به گزارش فارس، «حمیدرضا ترقی» معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی گفت: میانگین طلاق در کل کشور 12درصد است در حالی که میانگین طلاق ها در ازدواج های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به زیر یک درصد رسیده است.
وی با اشاره به عضویت کمیته امداد در ستاد ساماندهی امور جوانان تصریح کرد: کمیته امداد، ازدواج را یکی از راه های توانمندسازی و نجات فرزندان خانواده های محروم، از فقر می داند و در این زمینه پیشگام بوده است، به گونه ای که در طی 20 سال گذشته مراسم ازدواج 824 هزار زوج را به دور از تشریفات و تجملات برگزار کرد.
وی گفت: برگزاری مراسم ازدواج های جمعی توسط کمیته امداد امام خمینی از سال 68 آغاز و باعث شد که هزینه یک مراسم ازدواج 500 نفری بین همه آنها تقسیم شود و هزینه ها به حداقل برسد.
سن ازدواج دختران مجرد تحت پوشش زیر 20 سال است
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی اظهار داشت: این گونه اقدامات کمیته امداد باعث شده که میانگین سنی ازدواج دختران مجرد تحت پوشش کمیته امداد که در طی سال های 60 تا 70 بین 35-25 سال قرار داشت با تامین جهیزیه به زیر 20 سال کاهش یابد. همچنین میانگین سن ازدواج پسران که در گذشته 35 سال بود با این اقدامات به 25 تا 30 سال کاهش یافت.
به گفته ترقی حتی زنانی که به دلیل فوت همسر و یا طلاق بیوه شده اند در صورت ازدواج مجدد تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند.

دسته ها :
چهارشنبه ششم 9 1387
X