برای تولید یک میلیون و750هزار تن ذغال سنگ در سال جاری برنامه ریزی کرده ایم.
دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن کشور همچنین گفت: تولید ذغال سنگ در کشور تا پایان سال 1390به 3میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: طرح طلای زرشوران نیز تحت مدیریت این شرکت در حال اجرا بوده و قرار است به تولید سه میلیون تن طلا در سال برسد.
سعد محمدی با بیان این که برنامه ریزی برای ایمنی معادن شامل ارزیابی خطر، آموزش، انگیزش، مدیریت ایمنی و فرهنگ ایمنی است، افزود: برگزاری مانورهایی در زمینه ایمنی در معادن روباز با حضور کارشناسان سایر کشورها و مانورهای اطفای حریق در معادن روباز از جمله اقدامات ایمنی انجام شده در معادن بوده است.
وی تصریح کرد: سطح اطلاعات حوادث ایمنی معادن به صورت اینترنتی از سال 1382 و استفاده از فناوری نوین در عرصه معدن کاری زیرزمینی از دیگر اقدامات انجام شده در بخش ایمنی بوده است.
به گفته سعدمحمدی 14شرکت مستقل معدنی، 18واحد معدنی و12واحد فنی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مشغول به کار هستند.
به گزارش خبرنگار ما، مسعود سمیعی نژاد معاون امور معادن وزارت صنایع نیز در این همایش گفت: سال گذشته شاهد کاهش حوادث منجر به فوت و جراحت ها در معادن کشور بودیم و از سال 84 تاکنون نیز ایمنی معادن 60درصد بهبود یافته است.
وی افزود: در پایان برنامه سوم توسعه به ازای تولید هر شش میلیون تن ماده معدنی یک کشته در حوادث داشتیم که این رقم در سال گذشته به یک کشته به ازای تولید 10میلیون تن ماده معدنی رسید.
وی اشاره ای به تعداد مجروحان و کشته شدگان حوادث معدنی طی سال گذشته و یا سال های قبل نکرد.
معاون امور معادن با اشاره به ضرورت تدوین راهبرد بخش معدن گفت: در استراتژی بخش معدن باید سیاست های کلی مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست ترسیم شود.
دسته ها :
سه شنبه پنجم 9 1387
X