مدیر کل دفتر هماهنگی، تلفیق و تخصیص بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اخبار منتشر شده درباره ارائه متمم برای بودجه سال جاری را رد کرد.
سیدحسن امیراحمدی در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد: دولت به هیچ وجه قصد ندارد برای بودجه امسال متمم ارائه کندو هرگونه خبر در این زمینه تکذیب می شود.
وی با بیان اینکه به هر حال شرایط جدیدی ایجاد شده که باید منابع لازم از طریق اصلاح بودجه، صرفه جویی و نیز کاهش بخشی از بودجه عمرانی تأمین شود، ادامه داد: اخبار منتشر شده مبنی بر ارائه متمم بودجه 5 میلیارد دلاری برای واردات بنزین تکذیب می شود.
وی اظهار داشت: با روند کنونی اعتبارات و شرایط اقتصادی، دولت متمم بودجه ارائه نخواهد کرد، مگر اینکه اتفاقی پیش بینی نشده رخ بدهد که به هر حال متناسب با شرایط تصمیم گیری خواهد شد.
وی همچنین از تشکیل کمیته ای با عضویت مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت نفت برای بررسی وضعیت واردات بنزین و نیازهای کشور در این زمینه خبر داد و گفت: قرار است این کمیته موضوع را بررسی و گزارش کند.

دسته ها :
سه شنبه پنجم 9 1387
X