عضو هیئت مدیره شرکت پست بانک گفت: تا پایان سال جاری دستگاه های پایانه فروش (POS) و پایانه شعب (PIN PAD) در دو هزار دفتر شهری و روستایی نصب و راه اندازی خواهد شد.
محمود هراتیان نژادی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: قراردادی به منظور راه اندازی POSو Pin pad در تمامی دفاتر ICT شهری و روستایی منعقد شده است.
وی افزود: این قرارداد پس از برگزاری مناقصه مربوطه و مشخص شدن شرکت برنده منعقد و عملیات نصب آنها نیز طی یک ماه آینده آغاز می شود.
وی گفت: سیاست پست بانک در حوزه دستگاه های پایانه فروش، خریداری سوئیچ مستقل به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب برای سرویس دهی مطلوب به مخاطبان خصوصاً در روستاها است.
هراتیان تصریح کرد: در مناقصه نرم افزار جامع پست بانک، خرید سوئیچ هم دیده شده و با اجرای این قرارداد، نیازهای پست بانک در این حوزه تامین خواهد شد.
عضو هیئت مدیره پست بانک گفت: قرارداد نصب دو هزار دستگاه POS و Pin pad پس از بررسی های فراوان و به منظور فراهم آوردن امکان خرید الکترونیکی برای مشتریان، خصوصاً روستائیان میان پست بانک و یک شرکت داخلی توانمند منعقد شده است.
وی ادامه داد: پس از اتمام عملیات راه اندازی دستگاه های مذکور در دفاتر ICT که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند این پروژه فعال باقی خواهد ماند و همزمان با راه اندازی دفاتر جدید دستگاه های پایانه فروش و پایانه شعب در آنها نصب خواهد شد.
هراتیان افزود: این تلاش ها در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم خصوصاً روستائیان و همچنین ایجاد دولت الکترونیکی صورت گرفته است.

دسته ها :
سه شنبه پنجم 9 1387
X