پس از تبلیغات گسترده برخی از نشریات عمدتاً اقتصادی در کنار شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در زمینه پیش فروش مسکن در خارج از کشور و آغاز بحران مسکن در دوبی گروه زیادی از ایرانیان که با اعتماد به تبلیغات جذاب و فریبنده این نشریات و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، اقدام به سرمایه گذاری در بخش مسکن کرده بودند و میلیاردها تومان سرمایه را از کشور خارج نموده بودند، اکنون شاهد تباهی و از دست رفتن این سرمایه ها هستند و از آپارتمان های ادعایی نیز هیچ خبری نیست!
نکته جالب در این میان، خبر روزنامه اقتصادی «آسیا» با عنوان «اعتراض مالباختگان ایرانی در دوبی» است که اظهار داشته بنگاههای املاک به وسیله تبلیغات گسترده در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، میلیاردها تومان از سرمایه ایرانیان را جذب کرده اند. این در حالی است که خود این نشریه به همراه برخی از نشریات داخلی دیگر هم چون ماهنامه «گزارش» طی ماههای گذشته بیشترین تبلیغات را در این خصوص انجام داده و نقش عمده ای در خروج سرمایه های ایرانی از کشور داشته اند. شایان ذکر است روزنامه کیهان مورخه 87.8.15 نیز در ستون خبرهای ویژه خود با عنوان «مبارزه با بحران مسکن با سرمایه های ایرانی» در این باره هشدار داده بود.

  


دسته ها :
سه شنبه پنجم 9 1387
X