یک سایت دوم خردادی به خاطر داشتن مواضع متفاوت با افراطیون مدعی اصلاحات مورد حمله هکرها قرار گرفت.
سایت «اصلاحات» نوشت: طی روز گذشته هکر یا هکرهای ناشناسی قصد داشتند به سایت اصلاحات نفوذ کنند و در به روز رسانی آن اخلال ایجاد کنند که این حمله آنان با هشیاری و اقدام به موقع مسئولان فنی سایت بدون هیچ نتیجه ای ناکام ماند. سایت اصلاحات چند ماهی است به عنوان تریبون اصلاح طلبان آزاد و مستقل فعالیت خود را آغاز کرده است. شورای سیاست گذاری سایت از مخالفان مشی سایت درخواست کرده است، به جای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی همچون هک کردن سایت، به گفت وگو با دست اندرکاران آن بپردازند. چرا که اعضای شورای سیاست گذاری سایت اصلاحات باور دارند، بهترین راه برای حل اختلافات فکری در دوره معاصر گفت وگو است و بی تردید هک کردن سایت یکی از مظاهر نوین خشونت به حساب می آید.
گفتنی است این حمله مقارن با حمله تبلیغاتی یکی از روزنامه های مدعی اصلاحات به سایت یاد شده و تخطئه آن صورت گرفت. سایت اصلاحات، گرایش بیشتری به میرحسین موسوی و مهدی کروبی نشان می دهد و منتقد احزاب برادر بزرگ تر جبهه اصلاحات است.
دسته ها :
سه شنبه پنجم 9 1387
X