مهندسانی که از راه دور مراقب و هدایت کننده ماموریت مریخ نشین ناسا هستند، در نظر دارند عملیات خاموش کردن هیترهای این کاوشگر را یکی پس از دیگری آغاز و آن را تا زمان مرگ نهایی سرد کنند.به گزارش ایسنا، فونیکس مدت ٥ماه اطلاعات حاصل از کاوش های خود را به زمین مخابره کرد که این مدت بیشتر از زمان برنامه ریزی اولیه شده است، چرا که فونیکس قرار بود طی ٣ماه ماموریت خود را به انجام برساند.

اما هم زمان با افول پرتوهای خورشیدی بر سطح سیاره مریخ، فونیکس هم به تدریج انرژی خود را از دست خواهد داد.ناسا در بیانیه ای اعلام کرد: همان طور که پیش بینی می شد، با تغییر فصل نیمکره شمالی مریخ از تابستان تا پاییز، مریخ نشین ناسا به دلیل کوتاه تر شدن طول روزها و نیز کم شدن ساعت هایی که نور خورشید به صفحات خورشیدی آن می رسد، انرژی کمتری تولید خواهد کرد.

این مریخ نشین در طول ماموریت خود شواهدی از بارش برف و یخ های محصور شده را به ثبت رساند و دریافت که گرد و غبار مریخی به لحاظ شیمیایی شبیه آب دریاست و نیز نشان داد آب مایع به عنوان علامت وجود حیات، زمانی بر سطح این سیاره جاری بوده است.

ناسا اعلام کرد: ٤هیتر نگهدارنده برای حفظ انرژی هم زمان خاموش می شود ، این عملیات از روز سه شنبه آتی آغاز می شود و تا چندین هفته ادامه خواهد داشت.


دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X