مخترع آملی با انتقال برق بدون سیم تا مسافت ٢٠ متر رکورد دنیا را شکست. به گزارش واحدمرکزی خبر، محمدرضا نادعلی نژاد گفت: با کاربردی شدن این فناوری سیم پیچ های بزرگ و غیرقابل حمل کنار می رود و می توان با صرفه جویی در هزینه، انرژی را منتقل کرد. این اختراع به شماره ٢٧٤٦ در اداره کل شرکت ها و مالکیت صنعتی کشور ثبت شده است.
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X