فروش آثار باستانی ایران در حراج های بزرگ دنیا ادامه دارد. دولت ایران هم، چه با شکایت به مراجع بین المللی و چه با پیشنهاد خرید به مجموعه داران، نمی تواند این آثار را بازگرداند.سر سرباز هخامنشی، هفده قلم از اشیای یافت شده از کاوش های اخیر جیرفت، جام سیمین ایلامی، مجموعه ای از آثار خطاطی از عبدالمجید درویش طالقانی و ... از جمله آثاری بودند که در این حراجی ها به فروش رسیدند.نقطه مشترک در تمامی این حراج ها، شکایت ایران از دارندگان این اشیاء و همچنین مسئولان حراجی هاست. شکایاتی که همگی تنها یک نتیجه داشته اند ایران شکست خورده دادگاه های بین المللی بود و آثار به فروش رفت.
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X