علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سازمان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ١٥٠٠میلیارد تومان، بودجه آموزش عالی کشور ٤٥٠میلیارد تومان و بودجه آموزش و پرورش ٥٧٠٠میلیارد تومان کسری دارد. وی با اعلام موارد کسری بودجه مربوط به امر آموزش در ایران خواستار مشخص شدن موضع دولت در قبال این موارد شد.
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X