شماری از چهره های شاخص دو حزب عمده  امریکا با امضای سندی ١١٦صفحه ای پیشنهادهایی را در باره  رویکردهای بعدی در برابر پرونده  هسته ای ایران مطرح کرده اند. این رویکردها از مذاکره بی قید و شرط اما با خواست های قاطع تا گزینه نظامی را شامل می شود. یکی ازامضاکنندگان سرشناس این سند دنیس راس، مشاور باراک اوباما و مشاور انستیتوی واشنگتن برای خاور نزدیک است
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X