بازدید سرزده رئیس کل گمرک ایران روز پنج شنبه از گمرک سلفچگان موجب کشف تخلفاتی در این گمرک شد. موضوع قابل تامل این که این بازدید در حالی صورت گرفت که گمرک تعطیل بوده و قاعدتا درهای این مجموعه باید بسته می بود؛ ولی در خروج کالا باز بوده است
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X