هفته نامه شهروند امروز نوشت: گفته می شود خاتمی تصمیم نهایی خود را درباره انتخابات گرفته و نامه ای نیز در این باب نوشته است. آن چنان که می گویند، مفاد این نامه حاوی گلایه و انتقاد از فضای عمومی و جریان حاکم بر کشور است. خاتمی مردم را ضمن هوشیاری دادن به وضع موجود، به شرکت در انتخابات ترغیب کرده و دلایل عدم حضور خود را نیز یک به یک برشمرده است
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X