گفته می شود صدا و سیما با مشکل کمبود بودجه مواجه شده است. رسانه ملی در نامه ای به معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواستار تشکیل جلسه اضطراری شده است.
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X