مسعود بارزانی پس از سفر به تهران، برای گفت وگو با بوش به واشنگتن سفر کرد. مقامات عراقی در توافق نامه امنیتی با آمریکا،تغییراتی به وجود آورده اند وطی آن احتمال یک حمله نظامی ازسوی آمریکا از خاک عراق به ایران و سوریه مخالفت کرده اند.
دسته ها :
شنبه یازدهم 8 1387
X