هوشنگ امیر احمدی، مؤسس انجمن رابطه ایرانیان و آمریکاییان، می گوید: ایران هنوز با مفهوم مذاکره با آمریکا مشکل دارد اما خود را برای آن آماده می کند. امیر احمدی اظهار امیدواری می کند که پیشنهاد بازگشایی دفتر منافع آمریکا در ایران تا آخر ماه آینده به ایران تقدیم شود تا این کشور در موقعیتی قرار گیرد که خیلی جدی و واقع بینانه به این مشکل نگاه کند. آمریکا هم در مقابل باید توجه کندکه برای مذاکرات پیش شرط تعیین نکند و درخواست توقف غنی سازی اورانیوم را کنار بگذارد
دسته ها :
شنبه یازدهم 8 1387
X