با شکست نهادهای مالی بزرگ غرب در جریان بحران چند هفته اخیر در جهان، بانک داری اسلامی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. طرفداران این شیوه قدیمی بانک داری که متکی بر شریعت اسلامی است و بهره را حرام می داند، معتقدند که بانک داری اسلامی، راه چاره بحران مالی جهانی است. این روزنامه به نقل از احمد باقر، وزیر بازرگانی کویت، نوشت که این بحران جهانی، کشورهای بیشتری را به استفاده از اصول اسلامی برای اداره اقتصاد خود تشویق خواهد کرد. رابرت ام. کیمت، معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده، نیز در جریان دیدار خود از جده در عربستان سعودی گفت که کارشناسان وزارتخانه او مدتی است که در حال بررسی ویژگی های بانک داری اسلامی هستند. بانکداری اسلامی در دهه ١٩٧٠با تکیه بر رونق ناشی از نفت خاورمیانه به شکل مدرن آغاز شد و از آن زمان تاکنون سالانه حدود ١٥درصد رشد داشته است.
دسته ها :
شنبه یازدهم 8 1387
X