درنظرخواهی یک روزنامه عربستانی، شهروندان عربستان اهل استان های شیعه نشین، شهر مشهد را به علت آرامش و مناسب بودن هزینه زندگی شهر ایده آل معرفی کرده و اظهار داشته اند اگر بنا باشد به کشور دیگری مهاجرت کنند، به ایران خواهند آمد و ساکن مشهد خواهند شد. عراقی ها مشهد و قم را بهترین شهرها برای سکونت می دانند، اما اماراتی ها از تهران به عنوان شهر ایده آل زندگی یاد کرده اند و از این که اتباع کشورهای غربی را در آن نمی بینند، بسیار راضی و خشنود هستند.
دسته ها :
شنبه یازدهم 8 1387
X