شنیده شده یک دستگاه نظارتی پس از بررسی عملکرد مدیرکل دفتر دولت در مجلس، ضمن اخطار جدی به وی برای اصلاح رفتار خود، به معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور اعلام کرده که وی را از مسئولیتش عزل کند.؛فردا نوشت:
؛ فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران به دانشجویانی که نسبت به برخی پوشش های دانشجویی اعتراض داشتند، گفت: دانشجویان راجع به این مسئله فکر کنند که آیا دانشگاه می تواند یک لباس فرم داشته باشد که حداقل سرولباس و وضع ظاهری دانشگاه را سروسامان دهیم
دسته ها :
شنبه یازدهم 8 1387
X