رضا شکیبایی سردبیر روزنامه «وطن امروز» گفت: این روزنامه به مدیرمسئولی و صاحب امتیازی مهرداد بذرپاش، دوشنبه ١٣آبان در ١٦ صفحه تمام رنگی روی دکه می رود.
دسته ها :
شنبه یازدهم 8 1387
X