گفته می شود اعلام خبر افزایش قیمت خودروی تندر٩٠ که بدون کسب مجوز از شورای سیاست گذاری خودرو و وزارت صنایع و معادن از سوی ایران خودرو و پارس خودرو صورت گرفت، با انتقادهایی از سوی دفتر ریاست جمهوری مواجه شده است
دسته ها :
شنبه یازدهم 8 1387
X