عوارض احتمالى و موارد منع منصرف

واکسن آنفلوآنزا عوارض زیادى ندارد و بیشتر این عوارض خفیف هستند، مانند درد در محل تزریق، درد عضلانى کل بدن، تب و احساس ناخوشى. به ندرت واکنش هاى شدید حساسیتى نیز ممکن است رخ دهد. در ۱۹۷۶ یک مورد از سندرم گیلن باره یاGBS «Guillen Barret Syndrom» به دنبال تزریق واکسن گزارش شده است. در مطالعات بعد از آن تنها یک بار این مطلب تأیید شد و امکان ابتلا به GBSدر اثر واکسیناسیون، یک در میلیون محاسبه گشت.GBS یک بیمارى عصبى عضلانى است که با تب و اختلالات حرکتى مشخص مى شود و معمولاً پس از بیمارى هاى ویروسى بروز مى کند. • افراد زیر نباید واکسن آنفلوآنزا بزنند :*افرادى که به تخم مرغ حساسیت دارند.*افرادى با سابقه حساسیت به واکسن.*کسانى که اخیراً یک بیمارى تب دار داشته اند (هر چند مى توان از مواردى مثل سرماخوردگى یا بیمارى هاى خفیف چشم پوشى کرد)*کسانى که در واکسیناسیون قبلى خود در کمتر از ۶هفته دچار یک بیمارى عصبى مانند GBSشده باشند.اثربخشى واکسیناسیون به کارایى واکسن بر علیه ویروس ها و دقت در تهیه آن، سن و وضعیت سلامت افراد دریافت کننده واکسن بستگى دارد. در افراد سالم زیر ۶۵ سال، واکسن ۷۰ تا ۹۰ درصد جلوى ابتلا به سرماخوردگى را مى گیرد. در کودکان زیر ۱۵ سال نیز واکسن حدود ۷۷ تا ۹۱ درصد بر علیه بیمارى هاى تنفسى ناشى از آنفلوآنزا کارایى دارد. ولى در افراد بالاى ۶۵ سال میزان کارایى واکسن در مقابل بیمارى کاهش مى یابد. در این افراد، هدف از واکسن، تخفیف شدت، دوره زمانى و عوارض بیمارى است. با استفاده از این واکسن،حدود ۶۰-۵۰ درصد از بسترى شدن هاى ناشى از سرماخوردگى یا سینه پهلو و ۸۰ درصد از مرگ و میر ناشى از آنفلوآنزا در افراد بالاى ۶۵ سال کاسته شده است. میزان کاهش بیمارى در این گروه ۳۰ تا ۴۰درصد بوده است.به تازگى نوع جدیدى از واکسن آنفلوآنزا عرضه شده است که حاوى ویروس زنده ضعیف شده است و LAIV نام گرفته است. این واکسن در سال ۲۰۰۳ مجوز گرفته و با سایر انواع واکسن متفاوت است، چرا که اولاً فاقد ویروس کشته شده است و ویروس زنده ضعیف شده در آن وجود دارد و ثانیاً به صورت اسپرى بینى به افراد داده مى شود. مزیت دیگر این واکسن کاهش علائم عمومى ناشى از واکسن است [چون واکسن فقط وارد دستگاه تنفسى مى شود] LAIV در حال حاضر به غیر از زنان باردار، براى افراد ۵ تا ۴۹ ساله قابل تجویز است. افراد پرخطر براى سرماخوردگى و شیرخواران نباید از این واکسن استفاده
دسته ها : عمومی
چهارشنبه نهم 11 1387
X