دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3415
تعداد نوشته ها : 5
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب

حماد بن عیسى گوید: روزى امام صادق علیه السّلام به من فرمود: مى‏توانى خوب نماز بخوانى؟

گفتم: ای آقاى من! من کتاب حریز را در باره نماز حفظ کرده‏ام. فرمود: بر تو باکى نیست،برخیز نماز بخوان. گوید: برابر آن حضرت رو به قبله ایستادم و تکبیر نماز گفتم ورکوع و سجود نمودم.

امامفرمود: اى حمّاد! خوب نماز نمى‏خوانى! چه اندازه براى مرد زشت است که شصت یا هفتادسالش شود و یک نماز کامل و تمام بپا ندارد! حمّاد گوید: پیش خود خوار شدم و گفتمقربانت گردم: نماز را به من بیاموز.امام صادق علیه السّلام تمام قد رو به قبلهایستاد و دو دست را بر روى دو رانش، پائین‏ انداخت، انگشتها را به هم چسباند و دوگام را به هم نزدیک کرد تا فاصله آنها سه انگشت گشاده شد؛ و انگشتان پایش را بدون انحراف برابر قبله نمود، در حال خشوع و استکانت گفت: اللَّه أکبر. (1) حمد و قل هواللَّه را به ترتیل و تأنّى خواند، و به اندازه نفسى درنگ کرد، به همان حالایستاده گفت: اللَّه أکبر. سپس به رکوع رفت و دو کفّ خود را که انگشتانش باز بوداز سر دو زانو پر کرد و زانو را عقب زد تا پشت او هموار شد که اگر قطره آبى یاروغنى بر آن مى‏چکید نمى‏لغزید از بس که پشتش هموار بود؛ و گردن کشید و چشمها راخوابانید، سه بار به آرامى فرمود: سبحان ربّى العظیم و بحمده‏ سپس برخاست و چون برجا شد، گفت: سمع اللَّه لمن حمده‏ و در همان حال ایستاده تکبیر گفت، و دو دستش راتا برابر رو بلند کرد و سپس به سجده رفت و دو کفش را که انگشتانش به هم چسبیده بودمیانه دو سر زانو برابر روى نهاد و سه بار گفت: سبحان ربّى الأعلى و بحمده‏ و چیزىاز اعضاى بدن را بر هم نگذاشت، و بر هشت عضو سجده کرد، دو کفّ، دو سر زانو، و دوسر انگشت بزرگ پاها؛ پیشانى و بینى. و فرمود: در سجده از این هشت عضو، نهادن هفتعضو بر زمین واجب است و آنها همانها است که خداى عزّ و جلّ در کتابش فرموده وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً و آنها عبارتند از:پیشانى و دو کفّ و دو زانو و دو انگشت بزرگ پا، و نهادن بینى بر زمین سنّت است.سپس سر از سجده برداشت و چون برجا نشست، گفت: اللَّه اکبر، و بر طرف چپ نشست، وروى پاى راست را بر پشت پاى چپش نهاد و گفت: أستغفر اللَّه ربّى و أتوب إلیه‏ و بهحال نشسته باز تکبیر گفت و به سجده دوم رفت، و همان گفت که در سجده اوّل گفته بودو در رکوع و سجود، هیچ عضو تنش را بر عضوى دیگر ننهاد، و دستها را [در سجود] مانندبال زیر تن بیرون داده بود و آرنجهایش را بر زمین نگذاشته بود. به همین روش دورکعت نماز خواند در حالى که انگشتانش به هم چسبیده بود، در تشهّد نشست، و چون ازتشهّد سلام داد، فرمود: اى حمّاد چنین نماز بخوان.

(   الکافی، ج‏3، ص: 311 )

 


دسته ها :
X