وزیر جهاد و کشاورزی با بیان اینکه طرح استیضاح براساس کلی گویی نوشته شده است، تأکید کرد: متأسفانه برخی نمایندگان استیضاح کننده خواسته های نامتعارف دارند.

محمدرضا اسکندری در گفتگو با رجانیوز، با اشاره به اشکال برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کم‌کاری این وزارتخانه در پرداخت خسارت خشکسالی به کشاورزان گفت: آنچه که برای جبران خسارات خشکسالی از سوی مجلس تصویب شد، 2 هزار و 100 میلیارد تومان است، در حالی که برای جبران حداقلی خسارات وارده 6 تا 7 میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی با بیان اینکه میزان خسارت وارده بیش از 15 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: با اعتبار 2 هزار و 100 میلیارد تومانی، امکان پاسخگویی به خسارت 15 هزار میلیارد تومانی وجود ندارد.

وزیر جهاد و کشاورزی تأکید کرد: با این حال، بیشتر از آنچه که مصوب مجلس بود، اعتبار توزیع شده است.

وی با بیان اینکه 270 میلیارد تومان به صندوق بیمه پرداخت شده است، افزود: این در حالی است که سهم صندوق بیمه از این مصوبه تنها 200 میلیارد تومان بود که 70 میلیارد تومان بیش از اعتبار پرداخت شده و این مقدار اضافی را هم به دولت بدهکار است.

اسکندری به اختصاص 800 میلیارد تومان از این اعتبار برای تأمین یارانه نهاده ها خبر داد و گفت: در حال حاضر، این یارانه در حال توزیع است و در اختیار تولید کننده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه 300 میلیارد تومان از این اعتبار برای توسعه آبیاری نوین و تحت فشار اختصاص یافته است، گفت: علاوه بر این، با بانک کشاورزی توافق شد تا اعتبار دیگری هم بانک به آن اضافه کند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما باید برای کاری که 800 میلیارد تومان هزینه دارد، 300 میلیارد تومان اختصاص دهیم، ادامه داد: پروژه ها و کشاورزان برای استفاده از این اعتبارات به بانک ها معرفی شده اند.

وی درخصوص طرح استیضاح خود در مجلس نیز بیان کرد: بارها از نمایندگان استیضاح کننده خواستیم به میزان اعتباری که تصویب کرده اند، از ما بازخواست کنند، چراکه قطعاً با این مبلغ نمی توان خسارات را به طور کامل جبران کرد.

اسکندری با بیان اینکه استیضاح مطابق قانون حق نمایندگان است، تأکید کرد: تعدادی از نمایندگان استیضاح کننده کاری به عملکرد ندارند و تنها با کلی گویی، نفس استیضاح برایشان اهمیت دارد.

وی با اشاره به جلسه خود با استیضاح کنندگان ادامه داد: بارها درخواست کرده ایم که بگویند کدام بخش از عملکرد وزارتخانه مشکل دارد؟ آیا اعتبارات اختصاصی جذب نشده یا این اعتبارات جذب شده اما در محل خود هزینه نشده و یا اینکه کدامیک از پروژه های مصوب اجرا نشده است؟

اسکندری با بیان اینکه نمایندگان استیضاح کننده به هیچ یک از این سؤالات پاسخ روشنی نداده اند، افزود: اینکه به طور کلی بگویند کشاورزی مشکل دارد، ما هم همین را می گوییم و با آنها هم نظریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی نمایندگان استیضاح کننده خواسته های نامتعارف دارند.


دسته ها : سیاسی
X