کسانی منتظران واقعی حضرتند که

به دنبال ایجاد سنخیت روحی بین خود و حضرت باشند

واین میسر نمیشود مگر به

 داشتن عقاید صحیح

تزکیه نفس

اعمال صالحه

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه والنصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه


دسته ها : عمومی
X