میلاد امام علی نقی امام دهم شیعیان بر عاشقان و دلدادگان حضرت مبارک باد

امروز شکفته گلبن ازادی

غرق است زمین واسمان از شادی

یک بار دگر مدینه شد مطلع نور

از روی علی بن محمد هادی


دسته ها : عمومی
X