گویند مردی زشت روی از بهلول سوال نمود که خیلی میل دارم شیطان را ببینم

بهلول گفت:

اگر در خانه اینه نداری

در آب زلال نگاه کن

شیطان را خواهی دید!


دسته ها : طنز
X