«الکمالُ کلُّ الکمالِ: التَّفقُّه فِی الدّیِنِ، و الصَّبرُ علی النّائِبةِ ، و تقدیرُ المعیشةِ! »

این گل ز گلستان امام پنجم است
ان کو که شکافنده علم و دانش است
بوی ان گل محمدی ثلاثه است
مانند کتابمان شفا و رحمت است
فهم دین و صبر بر متاعب است
سومین سخن بیان  زندگانی است
باغبانان خوش سعادت این گل
باشد کلینی و شیخ حر عامل است
عطراین گل نهایت عشق است
بهر انسان, نمونه سر مشق است
هر که دنبال بوی این گل رفت
اخرش  در  بهشت  رضوان  است
کاش من را  توان این  باشد
تا زبوی خوشش شوم سرمست
این گلیست ز عترت احمد
احمدی  که او بیان قران است
اندر ان کتاب ذکر و شفا
اینچنین نکته ها فراوان  است
سوره عصر و توبه و لقمان
پر ز مفهوم صبر و ایمان است
واندران سوره های دیگر آن
کل مفهوم  زندگانی  هست
این گل امد ز بوستان سخن
کان گلستان اصول کافی است

با سلام به دوستان

روزی مسابقهای در تبیان برگذار شد و من بعد از مطالعه همه نظرات که مشابه و عینا شبیه یکدیگر بود د جواب ان مسابقه این شعر راگفتم و در کمتر از چند ساعت متوجه شدیم که به دلیل رعایت نکردن قانون کپی رایت شعر ما هم به با درفت!


X