امام علی(ع):

هر کس بتواند چهار صفت را از خود دور کند سزاوار است که ناملایمی نبیند.

شتابزدگی

         لجاجت

                خودپسندی

                           تنبلی

گفت  علی  مرتضی چهار چیز

موجب  سختی است  در  زندگی

تنبلی و منیت;عجله و یکدندگی (شعر از خودم)


دسته ها : حدیث
X