مهدیا:

گوشه گوشه ی جهان را ظلم و ستم فریبکاران عالم

وبه اسم حقوق بشر ضد بشری پر کرده است

و فریاد مصلحان جهان در غوغای رسانه ای ایشان

گم شده است!

مهدیا:

همنوعان ما در غزه چند هفته است که از همه ضروریات

زندگی محرومند و یکی یکی در حال پر پر

شدنند!

اقا جان:

ایا وقت ان نشده که با ظهور خود جهان را از عدل و داد

پرکنید و حکومت جهانی موعود را به دست

بگیرید

دل  عاشقان   کباب  است    بیا مهدی  جان            غزه در رنج و عذاب است بیا مهدی جان

پر شد از جور و جفا  ارض و سما مهدی جان            تو بیاور به جهان صلح و صفا مهدی جان 

 (شعر از خودم)        


دسته ها : دلنوشته
X