خداوند قبل از ظهور منجی اخر الزمان ذره ای از علم را به بشر عطا فرمود تا انسان ها خود به این نکته واقف گردند وقتی علم در دست انسان تربیت نشده به تربیت انبیا باشد از ان در رسیدن به هواهای نفسانی خود استفاده میکنند و به دیگران ظلم میکنند و فساد به بار می اورند

دسته ها : عمومی
X