والا ترین مردم از نظر یقین قومی هستند که در اخر الزمان که پیامبر را درک نکرده و حجت خدا از ان ها مخفی شده می ایند و انها به مرکب سیاه روی کاغذ سفید ایمان می اورند


دسته ها : حدیث
X