زندگی جاریست مثل خون در رگهام!

واقعا باید چکار کنیم که این اتفاق فرخنده بیفتد؟واقعا باید چکار کنیم که لحظه لحظه ی زندگی برای ما شادی بخش وحیاتی باشد؟واقعا باید چکار کنیم که بفهمیم وقت طلاست؟اگه واقعا میخواهیم لحظه لحظه های زندگی برای روح ما مانند قطره قطره خون برای جسم ما باشه باید چکار کنیم؟اگه در خون چربی وقند وکلسترول بالا یا پایین میرود ایا این امر در زندگی هم مصداق دارد؟

باز هم منتظر من باشید.


دسته ها : ادبی
X