امام رضا می فرمایند:

عقل مومن کامل نمیشود مگر اینکه مومن ده خصلت داشته باشد دو خصلت اولی که حضرت به ان اشاره میکنند این است:

1-ارزوی خوبی کردن داشته باشد

2-از شر و بدی ها دوری کند

و به راستی کدامیک از ما همین دو خصلت اول در بیان ان حضرت را در خود پر ورش داده ایم

(یک اصل روانشناسی میگوید انسان همان چیزی میشود که به ان فکر میکند)


دسته ها : دلنوشته
X