حاج محمد علی سلامی نقل کرد:

 

درسال ۱۳۸۸ در ابرقو از طرف شهرداری مشغول حفاری شدند برای فلکه خیابان ناگهان به سردابی که بدن عالم بزرگوار حاج ملا محمد صادق که ۷۲ سال قبل دفن شده بود رسیدند و دیدند که بدن تازه است مثل اینکه همهن روز دفن شده باشدو انگشتان و ناخنهایش کاملا سالم مانده بودند.

راوی می گوید من ایشان را در اوان جوانی درک کرده بودم.ایشان وصیت کرده بودند که جنازه شان به نجف حمل شود و به دلایلی این امر انجام نشد تا از خاطره ها محو گردید تا اینکه پس از ۷۲ سال جنازه را بیون اوردند و در تابوت گذاشته به قم و از انجا به نجف اشرف حمل کردند

رفقا:

بیایید با خواندن این داستان ها از حجابی که برای خود

ساخته ایم دمی بیرون شویم تا انچه نادیدنی است 

 را بتوانیم ببینیم.بیایید باور کنیم که خدایی در این

 نزدیکی ها هست.وبیایید تا همیشه به یاد او باشیم

 که با یاد او قلب ها ارام میگیرد


دسته ها : مردان خدا
X