سلام

راستش چند وقتی هست که گهگداری چند بیت شعر میگم.دوست داشتم تبیانی ها کمکم کنند و شعر هام را نقد کنند تا با انگیزه ای مضاعف بتوانم شعر هایی پخته تر ارایه کنم ولی...

درانجمن ادبیات بخش من به نقد نیاز دارم!!!!شما کمک میکنید منتظرتان هستم


X