تبریک عرض میکنم به مناسبت تاجگذاری آقا امام زمان و این چند بیت که از اشعار خودم هست(البته اگه اسمش را بشه شعر گذاشت)تقدیم میکنم به پیشگاه آن حضرت

سیب های قرمز درخت آرزوی من

زرد زرد گشته و تو باز هم نیامدی

برگ های سبز رنگ دفتر وجود من

یک به یک ریخته و تو باز هم نیامدی

برف های روی کوه بلند سعادتم

آب شد به راه شد توباز هم نیامدی

آفتاب درخشان شور و عشق وافرم

تار شد سیاه شد توباز هم نیامدی


X