آیینه حق نماامام باقر علیه السلام                     مرآت خدا نماامام باقرعلیه السلام

از زهر جفا  شهید شد ان  مظلوم                     از کینه اشقیا امام باقرعلیه السلام

 

ایام شهادت امام پنجم شیعیان

باقر العلم النبیین

حضرت امام محمد باقر بر همه شیعیان ان حضرت تسلیت باد

بار دیگر خون به قلب مصطفی شد

باقر او کشته از زهر جفا شد

حضرت صادق سیه پوشیده امشب

باب خود را در کفن پیچیده امشب

در مدینه یاور و یاری ندارد

قبر خاموشش عزاداری ندارد

با چنان قدر و مقامات رفیعش

از غریبی بسته درهای بقیعش

مرغ شب سرداده وصف غربتش را

اشک مهدی شسته خاک تربتش را

او زطفلی در بیابان ها دویده

گریه کرده پای سرهای بریده

در بدن مثل پدر دارد نشانه

هم ز ضرب نیزه و هم تازیانه

 

دسته ها : مذهبی

اثر انتظار این است که:

فرد از حالا به فکر اصلاح و تزکیه نفس و سامان

بخشیدن به خود و جامعه خود

میافتد

وبرای رسیدن به ان هدف بزرگ از هیچ کوشش

و تلاشی فرو گذار نخواهد

کرد

دسته ها : مذهبی

یکی از علمای اصفهان با جمعی به قصد تشرف به مکه وارد بوشهر شدند و از طرف سفارت انگلیس جلوی انها گرفته شد

یکی از اهالی میگوید چون شدت اضطراب شیخ را دیدم مسجد خود را در اختیار ایشان قرار دادم تا در انجا نماز جماعت خوانده و منبر رود طوری که با مشغول شدن به این امر از شدت ناراحتی او کاسته شود

راوی میگوید شیخ قبول کرد وشب ها ژس از نماز به منبر رفته وهمراه با رفقایش خدا را با دلی شکسته می خواندند و امن یجیب سر میدادند و میگفتند که خدایا ما را باید به مقصود برسانی پس از چند شب فرج حاصل شد و رفتند

راوی میگوید پس از چند ماه یکی از اصفهانی ها را دیدم که ژولیده و بد حال کنار دریا نشسته بود از او حال شیخ و دیگر رفقایش را پرسیدم و او پس از گریه زیاد گفت:

اولا در راه دچار دزدان شده همه اموال ما را بردند وبعد گرفتار مرض شده همه تلف شدند و تنها من باقی ماندم با این حالی که میبینی.!

خدایا:

صلاح و مصلحت ما را تو خود بهتر میدانی پس

ای خدای مهربان به لطف و کرم خود گناه ما را ببخش

وما را به راه راست هدایت کن

دسته ها : مذهبی
X