بسم الله الرحمن الرحیم

این هم شعر من:

سلام باد بر مولایم علی               که باشد برای الله ولی     جانم به فدایش باد    اسم مستعارم هست پسر علی       چند وقت دیگر میلاد مولاست       هدیه چه بدهم برای علی
جانم به فدایت کنم خوب است       یا که داد زنم یا علی        فکر کنم نمازی خوانم بهتر است  
بر روح مبارک علی...

جهت عضو شدن در قسمت نظرها بنویسید:((میخواهم عضو شوم))

یا علی مدد


دسته ها :
دوشنبه بیست و چهارم 4 1387
X