بسم الله القاصم الجبارین
ای دشمن حق ما دلیر و حق پرستیم
برگرد تا سربند یا زهرا نبستیماسرائیل باید از صحنه روزگار محو شد.امام خمینی(ره)
دو سایت اسرائیلی توسط یکی دیگر از اعضای گروه جهاد مجازی(یعسوب)فتح شد.با تشکر از اقدام ایشان ، این پیروزی تقدیم می شود به روح فرمانده شهید عماد مغنیه.
این عملیات ها تا محو کامل این غده سرطانی ادامه خواهد داشت.http://www.hills4pets.co.il/show_article.asp?id=1http://www.hamsi.co.il/detalies.asp?id=1جبروتهم تحت اقدام حزب الله
عظمت آنها زیر گام های حزب الله است


دسته ها :
دوشنبه بیست و چهارم 4 1387
X