سؤالها و جوابها » قنوت (6) 
1
سؤال: حکم کلمه (آمین) در قنوت نماز پس از استماع دعاى امام جماعت چیست ؟
پاسخ: به قصد دعا مانعى ندارد .

2
سؤال: آیا اگر قنوت یادمان رفت چه باید کرد ؟
پاسخ: اگر بعد از دخول در رکوع یادتان بیاید مى توانید بعد از رکوع آن را و اگر در حال سجود یا بعد از آن یادتان آمد مى توانید بعد از نماز او را قضاء کنید .

3
سؤال: فراموش کردن قنوت یا تشهد در رکعت دوم باید نماز را دوباره تکرار کنیم یا خیر ؟

پاسخ: قنوت مستحب است و براى تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورید .

4
سؤال: آیا می توان در نماز های واجب در قنوت فارسی دعا کنیم؟
پاسخ: بعد از انجام وظیفه قنوت به عربی اشکال ندارد که به فارسی دعاکنید .

5
سؤال: اگر قنوت نمازی که باید با صدای بلند خوانده شود به صورت اهسته خوانده شود چه حکمی دارد ؟
پاسخ: جایز است.

6
سؤال: مواردی که دعای فارسی در قنوت جایز است چیست؟
پاسخ: در تمام نمازها دعای فارسی جایز است ولی نه به جهت قنوت بلکه چون دعا نماز را باطل نمی کند چه فارسی باشد چه عربی لذا معلوم نیست استحباب قنوت به دعای فارسی محقق شود.
آیت الله العظمی سیستانی

دسته ها :
سه شنبه بیست و پنجم 4 1387
X