بسم رب المهدی

خوب الان میخوام یه مطلب عالیه عالی بنویسم.
اگه میخواهید گناهانتان یعنی طبق گفته امام صادق (ع) گناهانی که از موقعی که از شکم مادر زاییده شده اید پاک سود نماز حضرت علی(ع) را بخوانید.
نماز حضرت علی (ع) اینگونه است که چها رکعت است که
در هر رکعت یک بار سوره حمد و پنجاه بار سوره توحید را بخوانند. در ضمن این نماز دو رکعت دو رکعت است و وقتی دو رکعت اول تمام شد سلام گفته شود.

------------------------------------------------------------

از طرف پسر علی(ع)
                  احمد بهزادی رفیع


دسته ها : نماز
سه شنبه بیست و پنجم 4 1387
X