كتابدار
درباره وبلاگ
آرشيو وبلاگ
آمار وبلاگ
تعداد بازديد ها : 21465
تعداد نوشته ها : 11
تعداد نظرات : 3
پست الکترونيک
mail.gmail.com
آخرين پست ها
گوگل ماشين حساب است!

Google

شاید تعجب کنید که موتور جستجوگر گوگل یک ماشین حساب هم هست؛ اما باید باورکنید. این ماشین حساب حتی قادر است اعداد را بر مبناهای 2 و 8 و 16 محاسبه نموده و واحدها را به یکدیگر تبدیل کند. فقط کافی با بهره‌گیری از عملگرهایی در نوار جستجوی آن به محاسبات خود بپردازید. در این نوشتار با عملگرهای پرکاربرد آن آشنا می‌شوید:

 

 عملگر  عمل  مثال
  +  or  plus   جمع   25 + 44 = 69 
  -  or  minus   تفریق   17 - 6 = 11
  *  or  times   ضرب   21 * 5 = 105
  /  or  divided by   تقسیم   35 / 7 = 5
  ^  or  **   توان   2 ^ 4 = 16
  %  or  mod  or  modulo   باقیمانده حاصل از تقسیم دو عدد   56 % 3 = 2
th root of   محاسبه ریشه nام  

2 th root of 4 = 2

 
  sqrt   جذر یک عدد   sqrt(9) = 3
  sin ,cos ,tan   دستور های مثلثاتی ( بر حسب رادیان )   sin(30) = -0.988031624
  ln   لوگاریتم یک عدد در مبنایe   ln(17) = 2.83321334
  log   لوگاریتم یک عدد در مبنای 10   log(100) = 2
  lg   لوگاریتم یک عدد در مبنای 2   lg(8) = 3
 !   فاکتوریل  

*بهتر است در آخر عبارت = را درج کنید.

**برای تبدیل واحدها از عملگر "in" مانند 1km in m استفاده کنید.

سید علی موسوی

 برگرفته از سایت شبکه کامپیوتر ایران


(1) نظر
X